Monday, May 10, 2010

“ပူတယ္ေလ ဆယ္ေႏြကဲ၊ နာဂစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ”

“ပူတယ္ေလ ဆယ္ေႏြကဲ၊ နာဂစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ” ဆုိသလုိ ျဖစ္ေနၿပီး၊ ကမၻာနဲ႔ အ၀ွမ္း စိမ္းလန္းစုိျပည္ဖုိ႔ တုိက္တုိက္တြန္းတြန္း လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရနု္ကုန္ၿမဳိ႕ႀကီးကေတာ့ျဖင့္ သစ္ပင္ေတြႀကဳိးတုိ႔က်ဲတဲနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ျပင္းျပင္းျပျပ ပူေလာင္မႈကုိ ခံစားေနရပါတယ္၊ စိတ္မေကာင္းစရာဘဲ....

သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္တုိင္းတြင္ အတုိင္းတာ ပမာဏရွိစၿမဲပင္ျဖစ္သည္၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူသုံးစြဲၿပီးလွ်င္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း ျဖည့္တင္းဖုိ႔ရာလုိအပ္ပါသည္၊ မျဖည့္တင္းပါက သစ္ေတာျပဳန္းတီျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေရခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေျမေအာက္ေရ၏ အရည္အေသြးနိမ့္က်ျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း စေသာ သဘာ၀ေဘးအႏာၱရာယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏူိင္ေပသည္။

ဥတုရာသီ ေတာကုိမွီ ဆုိသည့္စကားအတုိင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးရာမွစ၍ ေျမဆီလႊာပ်က္စီျခင္း၊ ေျမေအာက္ေရခမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာ ပေပ်ာက္ျခင္း ဆက္တုိက္ဆုိသလို မျမင္ႏူိင္သည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားစြားကုိ ရင္ဆုိင္ရႏူိင္ေပသည္။ ေတာေတာင္ ေရေျမ အေနအထားသည္ ေနရာေဒသ၏ ရာသီဥတုႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနသည္ဆုိလွ်င္ လြန္မည္မထင္၊ ဤကဲ့သုိပင္ ဤေတာ ဤေတာင္မ်ားကုိ မွီတင္းေနထုိင္က်က္စားေနေသာ ေက်းငွက္ သာရကာမ်ား၊ ေတာေကာင္ႀကီးငယ္မ်ား သည္ပင္လွ်င္ ေပ်ာက္ကြယ္၍ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားႏူိင္ေသာ ႀကီးစြာေသာ အရင္းအျမစ္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚလာႏူိင္ဘြယ္ရာရွိေပသည္။

အခုလက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္တြင္ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြဆုိရင္ ေသာက္သုံးေရျပတ္လတ္မႈနဲ႔ ႀကဳံေတႊ႔ေနရပါတယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လုိ ၿမဳိ႕ႀကီးမွာလည္း လြန္စြာဆုိးရြားတဲ့ ပူေလာင္မႈကို ခံစားေနရပါတယ္၊ မုတ္သုံ အ၀င္ေနာက္က်လိမ့္မယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြကလည္း ခန္႔မွန္းေနက်ပါတယ္၊ စလာပါၿပီ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ဆုံး`ရႈံးမႈေတြ

ေလာပိတလုိ ေနရာမ်ဳိးေရခန္းသြားရင္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး ေကာသြားခဲ့ရင္၊ သစ္ေတာေတြ ေတာင္ဂတုံးျဖစ္သြားခဲ့ရင္...

အဲ့ဒါေတြကို မသိ့က်ဳိးကၽြန္ျပဳ လစ္လွဴရွဴ႕ထားမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ မေတြး၀ံေလာက္ ေအာင္ကုိ အႏၦာရာယ္ႀကီးမား လာႏူိင္ပါတယ္....

သဘာ၀ကုိခ်စ္ေသာ စိတ္မ်ားျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ႏူိင္က်ပါေစဗ်ာ...

No comments: